1.) Zjistěte typ Vaší osobnosti
2.) Najděte ideální povolání
3.) Udělejte správné rozhodnutí

Test osobnosti - volba správného povolání

Chcete zjistit, které povolání je pro Vás to pravé? Pro jakou profesi máte nejlepší předpoklady a v jaké práci se skutečně seberealizujete? V tom případě, použijte tento profesionální test osobnosti, který Vám prozradí, pro jaké zaměstnání se skutečně hodíte. Navíc test pomocí speciální psychologické metody RIASEC určí i typ Vaší osobnosti.

Začít test

Vyberte pohlaví

Jsem muž Jsem žena

Zásady ochrany osobních údajů

Stejně jako mnoho jiných webů, www.zkouskaosobnosti.cz využívá log souborů. Informace uchovávané v log souborech obsahují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, datum/čas, vstupní/výstupní stránky a počet kliknutí sloužící pro analýzu trendů, správu webu, sledování pohybu uživatele v okolí místa, a shromažďování demografických informací. IP adresy a další informace nejsou spojeny s žádnými informacemi, které jsou osobní.

www.zkouskaosobnosti.cz používá cookies k ukládání informací o návštěvníkových preferencích, záznamu uživatelských informací na stránkách, uživatelova přístupu nebo návštěvy, úpravě obsahu webových stránek na základě typu prohlížeče nebo jiných informací, které návštěvník odešle pomocí svého prohlížeče.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Pokud je uživateli nabídnut odkaz na externí stránku nebo stránku třetí strany, jedná se o ústupek ve prospěch příslušné třetí strany vlastníka stránek, a bez poplatku. Stránky třetích stran, na které je odkazováno nebo které na stránku odkazují, nebo na které je odkazováno a které zároveň na stránku odkazují, nejsou pod kontrolou zkouskaosobnosti.cz a administrátor nenese odpovědnost a v žádném časovém období neručí za obsah nebo praktiky a zásady ochrany osobních údajů jakékoli takto odkázané stránky nebo odkazu nebo odkazovací program. ZkouskaOsobnosti.cz nemusí nutně propagovat společnosti (nebo podobné výrobky nebo služby), na které stránky administrátora odkazují nebo ze kterých je na stránky administrátora odkazováno. Administrátor se nemusí ztotožňovat s názory či politikou těchto společnosti (nebo podobných výrobků nebo služeb). Pokud vstoupíte na některou z třetích stran, které odkazují na stránky, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí. ZkouskaOsobnosti.cz se tímto zříká jakýchkoli práv k ochranným známkám, servisní známky, obchodní jména, loga, autorská práva, patenty, názvy domén nebo jiného duševního vlastnictví zájmy třetích stran.

Doporučujeme důkladně pročíst zásady ochrany soukromí těchto třetích stran a reklamních serverů pro podrobnější informace o jejich příslušných postupech, jakož i pro instrukce o tom, jak z některých příslušných postupů vystoupit. Zásady ochrany osobních údajů administrátora se nevztahují na ostatní inzerenty nebo webové stránky, jakož ani není možno kontrolovat činnost těchto subjektů.

Pokud si přejete vypnout cookies, můžete tak učinit prostřednictvím individuální možností vašeho prohlížeče. Podrobnější informace o nastavení cookies konkrétního webového prohlížeče lze nalézt na internetových stránkách jednotlivých prohlížečů.

Můžete svobodně procházet naše webové stránky, číst si všechny články, nebo jakýkoli jiný obsah, aniž byste nám museli poskytovat jakékoliv detaily o vaší osobě.

Pokud si přejete, můžete vyplnit náš test zodpovězením otázek v testu. Vaše výsledky jsou jedinečné pro vás osobně (to může způsobit, že v případě, že test vyplníte několikrát s odlišnými odpovědmi, budou vám prezentovány odlišné výsledky). Z výše uvedených důvodů budete na konci testu vyzváni k přihlášení zadáním vaší e-mailové adresy.

Vaše e-mailová adresa je použita pro identifikaci vašich výsledků a můžete zadat i fiktivní e-mailovou adresu, (měli byste si pouze tuto adresu zapamatovat za účelem přihlášení k účtu). Administrátor nikdy nebude vyžadovat ověření vaší adresy.

Poskytnutím vaší e-mailové adresy vyjadřujete souhlas s použitím vaší e-mailové adresy pro zasílání oznámení týkající se služeb, včetně oznámení vyžadovaných zákonem. Vaše emailová adresa může být použita pro zasílání dalších zpráv, včetně informací o změnách funkce aplikace a speciálních nabídek a reklam třetích stran. Pokud si nepřejete dostávat tyto e-mailové zprávy nebo si přejete smazat svůj účet nebo odhlásit se z přijímání e-mailů (včetně souvisejících služeb), můžete tak učinit pomocí odkazu v emailu uvedeného dole ve zprávě. Vaše žádost bude vyřízena do 24 hodin.

I přes skutečnosti výše uvedené, doporučujeme používat zabezpečené heslo splňující tyto hlavní požadavky a zásady bezpečnosti. Využívejte mix různých znaků a interpunkčních znamének, podobně vyhlížející znaky a znaky zastupující fonetické přepisy. Nikdy nesdělujte vaše heslo nikomu, nikdy si heslo nezapisujte a pravidelně jej měňte na nové.

Pokud bychom provedli změnu zásad ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, a na jiných místech, které budeme považovat za vhodné, aby naši uživatelé byli vždy informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud vůbec, je zveřejňujeme.

Dále souhlasíte, že administrátor bude považován za osobu výhradně se sídlem v České republice, bez ohledu na to, kde jste při používání webu, a že se jedná o "pasivní webové stránky" pro účely osobní jurisdikce zákonů platných v jiných státech. Souhlasíte s tím, že se budete řídit právními předpisy České republiky a těmito podmínkami používání, bez ohledu na zásady týkající se mezinárodního práva soukromého, a že jakýkoli spor mezi vámi a zkouskaosobnosti.cz bude řešit příslušný soud nacházející se na území České republiky.

Toto prohlášení se nevztahuje na portál facebook.com a obsah související s portálem facebook.com včetně obsahu vkládaného za použití webových rámů. Ve vlastním zájmu prostudujte pro podrobnější informace zásady ochrany osobních údajů portálu Facebook.com