1.) Zjistěte typ Vaší osobnosti
2.) Najděte ideální povolání
3.) Udělejte správné rozhodnutí

Test osobnosti - volba správného povolání

Chcete zjistit, které povolání je pro Vás to pravé? Pro jakou profesi máte nejlepší předpoklady a v jaké práci se skutečně seberealizujete? V tom případě, použijte tento profesionální test osobnosti, který Vám prozradí, pro jaké zaměstnání se skutečně hodíte. Navíc test pomocí speciální psychologické metody RIASEC určí i typ Vaší osobnosti.


Test osobnosti

Začít test

Jak vnímají psychologii práce zaměstnavatelé?

Psychologie práce je velice důležitá věda, která se zabývá nejen samotnou psychologií pracovníků, ale například také jejich pracovními podmínkami nebo vztahy s okolím. Hlavním cílem zaměstnavatelů, by vždy mělo být docílit především co nejlepších pracovních podmínek pro jejich zaměstnance. Bohužel, ne vždy tomu tak je.


Foto

Nejspíš už víte, že při výběru budoucí práce je důležité, aby Vás zvolená práce bavila a abyste se v ní mohli seberealizovat. A právě volbou práce spolu s jejími důsledky, vztahy apod. se zabývá psychologie práce. Kromě rad žákům a studentům na jakou školu se vydat, radí i novým zaměstnancům. Zabývá se jejich hodnocením, motivací nebo splněnými požadavky pro vybranou profesi.

Abyste si byli jistí, zda se pro danou profesi hodíte, je nejlepší použít speciální psychometrické testy, které zhodnotí nejen Vaši osobnost, ale i předpoklady k práci a míru adaptace v ní. I sami zaměstnavatelé dávají výběru pracovníků s větším zájmem o tuto práci přednost, přece jen vědí, že i na zaměstnancích závisí, jak moc firma bude či nebude prosperovat.

Psychotesty zaměřené na zaměstnání se od testů osobností nebo třeba testů pro výpočet IQ liší tím, že v nich nezáleží na vzdělání, ale na schopnosti logického myšlení. Neřeknou Vám, že se přímo hodíte pouze pro jedno povolání, to totiž ovlivňuje i přijímací pohovor, motivační dopis, jazykové dovednosti a jiné. Ve většině případů však při pracovních pohovorech hraje největší roli první dojem a charisma, kterým vyzařujete.

Tyto testy používají i personální oddělení větších firem, kde formou testu či dotazníku například zkoumají, zda se daná osoba hodí pro vedoucí pozici. Proto tedy neznamená, jak vysoké vzdělání máte, ale pokud umíte nést zodpovědnost, být vůdčí týmu nebo máte schopnost analytického myšlení, můžete dostat práci top manažera spíš než pracovník, který tento obor studoval a má skvělé pracovní výsledky.