1.) Zjistěte typ Vaší osobnosti
2.) Najděte ideální povolání
3.) Udělejte správné rozhodnutí

Test osobnosti - volba správného povolání

Chcete zjistit, které povolání je pro Vás to pravé? Pro jakou profesi máte nejlepší předpoklady a v jaké práci se skutečně seberealizujete? V tom případě, použijte tento profesionální test osobnosti, který Vám prozradí, pro jaké zaměstnání se skutečně hodíte. Navíc test pomocí speciální psychologické metody RIASEC určí i typ Vaší osobnosti.


Test osobnosti

Začít test

Druhy temperamentu

Protože každý člověk má jinou povahu, jiné názory, jiné potřeby a jiné myšlenky, existují 4 různé druhy temperamentu, podle kterých můžeme všechny tyto lidi nějakým způsobem roztřídit. Dozvíme se tak například to, co je pro daného člověka typické, čím bychom ho mohli potěšit nebo co mu naopak vadí.


Foto

To, že se od sebe lidé liší nejen svým vzhledem, ale také povahou, bylo vypozorováno již ve starověkém Řecku. Už tehdy se ale také domnívali, že u lidí lze také nalézt jakési společné znaky, které se projevují podobným chováním a že by se tedy tyto znaky nejspíš mělo nějakým způsobem začít třídit. Právě proto vzniklo dodnes známé rozdělení temperamentu do čtyř různých typů – sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik.

O temperamentu se v dávných dobách přemýšlelo jinak než v dnešní době. Například Hippokrates dával projevy jednotlivých temperamentů za příčinu jakýmsi tělesným šťávám. A jakou povahu člověk má, že se tedy pozná podle toho, která z těchto tělesných šťáv převažuje v jeho těle. Od těchto šťáv se pak odvodily i samotné názvy temperamentů: sangvinik - krev, cholerik - žluč, melancholik - černá žluč a flegmatik - sliz.

Toto je však samozřejmě jen jeden z několika způsobů jak se dá lidský temperament rozdělit. Dalším je například Jungovo dělení jedince podle jeho přístupu k okolnímu světu, z čehož vyplývá, že může být buďto introvert nebo extrovert.

Sangvinik

Sangvinik představuje jakousi podobu normálního nebo dokonce průměrného člověka. Jedná se o vyrovnaného jedince, jehož emoce jsou poměrně stabilní, a tak se směje jen, když mu něco opravdu připadá legrační a pokud je podrážděný, řeší situaci vždy s rozvahou. Dá se tedy říct, že sangvinik je osoba s vyrovnaným pohledem na svět.

Cholerik

Mezi choleriky se řadí zejména jedinci, kteří se projevují svou nadměrně výbušnou povahou. Tito lidé mají častý sklon k agresi a často se dokonce řadí k nebezpečným lidem, protože jejich chování je často impulzivní a zcela neovlivnitelné. Cholerika byste nikdy neměli podceňovat, jeho reakce totiž ve většině případů nemají hranice.

Melancholik

Za melancholiky jsou označovány osoby, jejichž myšlenky jsou spíše pesimistické. Takoví lidé jsou velice citliví a žijí ve stálé nejistotě a strachu z budoucnosti. Mají obvykle negativní postoj k reálnému světu a často si život až zbytečně komplikují. Melancholici nenavazují vztahy s okolím zrovna jednoduše, takže pokud už někomu dovolí, aby vstoupil do jejich života, naprosto se mu oddají a jsou schopní pro dotyčnou osobu udělat téměř cokoliv.

Flegmatik

Posledním typem temperamentu je flegmatik. Ten označuje druh člověka, kterého jen tak něco nerozhází a vše je mu tak nějak lhostejné. Pro tohoto člověka neexistují žádné velké cíle a ambice. Své city má flegmatik vždy naprosto pod kontrolou a jeho důvěru si získají jen málokteré osoby. Flegmatik je vesměs velmi spokojená osoba, protože všední problémy ho nijak nerozhází.