1.) Zjistěte typ Vaší osobnosti
2.) Najděte ideální povolání
3.) Udělejte správné rozhodnutí

Test osobnosti - volba správného povolání

Chcete zjistit, které povolání je pro Vás to pravé? Pro jakou profesi máte nejlepší předpoklady a v jaké práci se skutečně seberealizujete? V tom případě, použijte tento profesionální test osobnosti, který Vám prozradí, pro jaké zaměstnání se skutečně hodíte. Navíc test pomocí speciální psychologické metody RIASEC určí i typ Vaší osobnosti.


Test osobnosti

Začít test

Co je to RIASEC?

Učinit rozhodnutí, čemu se chceme v budoucnu věnovat nebo posouzení zdali je, naše současné zaměstnání pro nás opravdu tím pravým není vždy úplně jednoduché. Právě z tohoto důvodu existuje metoda RIASEC, která se pokouší právě na tyto Vaše otázky odpovědět.


Foto

RIASEC je speciální psychologická metoda, která se využívá zejména pro testy osobnosti a testy ovlivňující volbu povolání. Podle této metody je každý člověk zcela jedinečný. Jeden se zajímá o matematiku, druhého baví umění, další rozumí spíše praktickým věcem a jiný má zase skvělou schopnost přesvědčovat ostatní. Všechny tyto a ještě další vlastnosti lze použít pro přesný popis něčí osobnosti a volbu vhodného zaměstnání v budoucnosti.

Jedněmi ze základních a současně nejdůležitějších otázek při volbě budoucího povolání by měly bezesporu být, zda nás daná práce bude opravdu bavit a jestli ji zvládneme a budeme jí rozumět.

Psychologická teorie RIASEC předpokládá, že každý člověk v sobě má předpoklady, které se dají jednoduše rozdělit do šesti skupin. Z těchto skupin se pak sestaví tzv. kód osobnosti – tři počáteční písmena Vašich nejsilnějších předpokladů. Například u člověka, který by byl vědecky zaměřený a zároveň měl společenské a konvenční předpoklady, by měl tento kód podobu ICS. Jakou podobu bude mít Váš kód?